Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Đề xuất thu 1.000 đồng/xe phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Thu theo cơ chế giá hay phí?

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án thu phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Với phương án 1, sẽ thu theo quy định pháp luật về giá. Cụ thể, Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá sẽ được bổ sung dịch vụ sử dụng đường cao tốc theo hướng giao Bộ trưởng Bộ GTVT quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đường cao tốc đối với đường do Trung ương quản lý; UBND cấp tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đường cao tốc đối với đường do địa phương quản lý.

Như vậy, với phương án này, dịch vụ sử dụng đường cao tốc (kể cả cao tốc do Nhà nước và doanh nghiệp đầu tư) đều áp dụng thống nhất phương thức thu phí dịch vụ (theo cơ chế giá).

Phương án 2, thu theo quy định pháp luật về phí, lệ phí.

Với phương án này, Chính phủ sẽ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Danh mục phí, lệ phí tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí gồm: phí sử dụng đường bộ sẽ do Bộ Tài chính quy định và phí sử dụng đường cao tốc thu qua trạm thu phí đối với đường cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ do Chính phủ quy định.

Trong 2 phương án trên, Bộ Tài chính nghiêng về phương án 1, tức là thu theo quy định pháp luật về giá. Theo đó, sẽ đồng bộ về mức thu phí dịch vụ các dự án BOT liền kề; tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác đường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo các hình thức chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn liên doanh… qua đó giúp thu hút nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng đường bộ.

Trong khi đó, nếu quy định thu phí sử dụng đường cao tốc theo phương án 2, tức là theo pháp luật về phí, lệ phí thì mức thu phí sử dụng đường cao tốc sẽ thấp hơn mức phí dịch vụ. Điều này đi ngược với nguyên tắc khi kêu gọi vốn xã hội hóa là mức giá dịch vụ sẽ bù đắp chi phí và lợi nhuận của nhà đầu tư.

PV (ANTĐ)

Tính lãi vaymua xe trả góp:

Số tiền hàng tháng phải trả

Tổng số tiền lãi phải trả

2.000.000.000

Tổng số tiền phải trả

4.000.000.000

Trả lời

Tin tức

Cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường xe Mercedes hoặc các hướng dẫn lái xe an toàn