Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Huy động hơn 100.000 tỷ đồng ở đâu để xây sân bay quốc tế Long Thành

Hội đồng thẩm định Nhà nước vừa hoàn tất việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1. Theo báo cáo, tổng nhu cầu vốn để thực hiện đầu tư dự án là 102.489,3 tỷ đồng. So với tổng mức đầu tư trước đó, mức đầu tư này đã giảm 2.500 tỷ đồng.

Trong đó, dự án thành phần 1 (các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước) cần 293,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước của các cơ quan chủ quản công trình hoặc huy động vốn đầu tư đầu tư theo PPP trong trường hợp các cơ quan chủ quản công trình không bố trí được vốn.

Dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay) do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện, cần 3.176 tỷ đồng (trong đó 1.588 tỷ đồng vốn tự có và 1.588 tỷ đồng vốn huy động).

Được biết, theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của VATM, vốn chủ sở hữu là 3.807 tỷ đồng, nợ dài hạn là 187 tỷ đồng, trong đó đã đầu tư tài sản dài hạn là 1.325 tỷ đồng. Khả năng huy động vốn để đầu tư Dự án tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 2.669 tỷ đồng, lớn hơn số vốn tự có để đầu tư thực hiện Dự án (1.588 tỷ đồng).

Với vốn huy động, VATM dự kiến vay thương mại bằng tiền đồng từ ngân hàng trong nước, lãi suất khoảng 11%/năm. Hiện tại, đã có ngân hàng Vietcombank và MB xác nhận sẽ cung cấp tín dụng cho VATM để thực hiện Dự án.

Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu của cảng hàng không) do ACV thực hiện cần hơn 93 nghìn tỷ đồng (hơn 36,1 nghìn tỷ đồng vốn tự có và hơn 56,9 nghìn tỷ đồng vốn huy động).

Với ACV, vốn tự có của ACV đến từ hai nguồn. Thứ nhất là 29.225 tỷ đồng tiền mặt hiện có và dòng tiền tích lũy trong giai đoạn 2020 – 2025 dành riêng cho dự án là 6.877 tỷ đồng.

Qua xem xét Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, ACV có vốn chủ sở hữu là 36.757 tỷ đồng, nợ dài hạn là 14.900 tỷ đồng, trong đó đã đầu tư tài sản dài hạn là 20.884 tỷ đồng. Khả năng huy động vốn dài hạn để đầu tư dự án tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 30.773 tỷ đồng.

N.T (ANTĐ)

Tính lãi vaymua xe trả góp:

Số tiền hàng tháng phải trả

Tổng số tiền lãi phải trả

2.000.000.000

Tổng số tiền phải trả

4.000.000.000

Trả lời

Tin tức

Cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường xe Mercedes hoặc các hướng dẫn lái xe an toàn